Search

Byudjet ochiqligi

2021- yil uchun byudjet xarajatlar va smeta - Yuklab olish

2021- yil uchun byudjetdan tashqari xarajatlar va smeta - Yuklab olish

Balans - Yuklab olish

Davlat xaridlari - Yuklab olish

Xizmat safarlari - Yuklab olish

QXB tizimidagi byudjed tashkilotlari - Yuklab olish

Xizmat uylari - Yuklab olish

Avtomashina - Yuklab olish

Xarid komissiyasi tarkibi - Yuklab olish

1-ilova Davlat xaridlari-Yuklab olish

2-ilova  Xizmat safarlari- Yuklab olish

4_ilova QXV tizimidagi byudjet tashkilotlar- Yuklab olish

5a-ilova xizmat uylari- Yuklab olish

5-ilova Avtomashina- Yuklab olish

2022 yil II-Yarim yillik

1-ilova Davlat xaridlari-Yuklab olish

2-ilova  Xizmat safarlari- Yuklab olish

4_ilova QXV tizimidagi byudjet tashkilotlar- Yuklab olish

5a-ilova xizmat uylari- Yuklab olish

5-ilova Avtomashina- Yuklab olish

2023 yil 1-chorakda amalga oshirilgan davlat xaridlari bo'yicha ma'lumot

1-chorak Davlao xaridlari- Yuklab olish

1-chorak xizmat safarlari- Yuklab olish

4- ilova byudjet mablag'lari ajratilishi va sarflanishi- Yuklab olish

5a-ilova xizmat uylari- Yuklab olish

5-ilova Avtomashina- Yuklab olish