Search

Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini qayta ishlash va mexanizasiyalash kafedrasi

 

Kafedra mudiri

Islomov Yorqin Iskandarovich

Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini qayta

ishlash va mexanizatsiyalash kafedrasi mudiri

texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Tel.:  +99893-724-07-10

Elektron pochta: saloh@rambler.ru

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Toshkent davlat agrar universiteti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2019 yil 19 avgustdagi PD-4421-sonli qarori asosida tashkil etilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2020 yil 16 sentyabrdagi "Toshkent davlat agrar universitetining Samarqand filialini tashkil etish to'g'risida" gi 556-sonli qarori va Oliy va o'rta ta'lim vazirligi tomonidan tavsiya etilgan Oliy o'quv yurtlari to'g'risidagi namunaviy nizom asosida Agrikimyo, tuproqshunoslik va o’simliklar himoyasi kafedrasi tashkil etilgan.

Kafedra Agrobiznes va logistika fakultetining tarkibiy bo‘linmasi hisoblanadi. Kafedrada bakalavr ta’lim yo‘nalishlariga va magistratura mutaxassislariga qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va mexanizatsiyalash yo‘nalishdagi barcha fanlari bo‘yicha darslar o‘tiladi, shuningdek shu yo‘nalish bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib boriladi.  Kafedra professor-o‘qituvchilari Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, Muhandilik va kompyuter grafikasi, Elektrotexnikaning nazariy asoslari, Metrologiya, standartizatsiyalash va uzaroalmashish, Qishloq xo‘jalik mashinalarning nazariyasi va hisobi, Ilmiy tadqiqot metodologiyasi, Qishlok xo‘jalik mashinalarida yangi texnik echimlar kabi qator fanlar bo‘yicha o‘quv, uslubiy, ilmiy-uslubiy, ilmiy-tadqiqot ishlari, shuningdek, ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash hamda tashkiliy, ma’naviy-ma’rifiy va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirib kelmoqda.

         Bugungi kunda kafedrada jami 7 nafar oʻqituvchi, ya’ni: 2 nafar fan doktori, 3 nafar fan nomzodi, 2 nafar assistentlar faoliyat olib bormoqda. Hozirgi vaqtda kafedra jamoasini texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, YO.I.Islomov boshqarib kelmoqda.

  Kafedraning asosiy faoliyat yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

  • rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash;

- kafedra yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha davlat ta’lim standartlari,  o‘quv rejalari  va dasturlarini rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ta’lim dasturlari bilan qiyosiy tahlilini muntazam ravishda olib borish va takomillashtirish;

- kafedra fanlari bo‘yicha o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqqa taqdim etish, shuningdek, turdosh kafedralar tomonidan tayyorlangan o‘quv dasturlariga taqriz va xulosalar tayyorlash;

  • darslik, o‘quv, uslubiy va ko‘rgazmali qo‘llanmalar tayyorlash, qayta nashr etiladigan darslik, o‘quv qo‘llanma va o‘quv-uslubiy adabiyotlar, shu jumladan, xorijiy olimlar bilan hammualliflikda yaratilgan adabiyotlarga xulosalar tuzish;
  • o‘quv shakllari (ishlab chiqarishdan ajralgan va ishlab chiqarishdan ajralmagan hollarda) bo‘yicha oliy ta’limning davlat ta’lim standartlariga muvofiq tuzilgan o‘quv rejalaridagi fanlar bo‘yicha belgilangan mashg‘ulot turlarini yuksak nazariy, ilmiy-uslubiy va kasbiy darajada o‘tkazish, ta’lim sifatini ta’minlash;

- talabalar bilimining reyting nazoratini joriy etish, talabalarning auditoriyadan tashqari ishlarini tashkil etish bo‘yicha tadbirlar o‘tkazish;

  • iqtidorli talabalarni tanlash va ularni tarbiyalash, olimpiada va tanlovlarda ishtirok etishga tayyorlash, talabalarning mustaqil ishlash shakl va uslublarini takomillashtirish bo‘yicha choralar ko‘rish;
  • talabalar ilmiy-ijodiy faoliyatini tizimli asosda tashkil etish, iqtidorli talabalarni tadqiqotlarga jalb etish, ilmiy-tadqiqot ishlarini individual va jamoa bo‘lib bajarishga o‘rgatish, ularning ilmiy-ijodiy faoliyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur tashkiliy, uslubiy va moddiy-texnikaviy shart-sharoitlar yaratish;

- tasdiqlangan rejaga muvofiq ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, tugallangan ilmiy-tadqiqot ishlarini muhokama etish, nashr etishga tavsiya berish va ularning natijalarini ishlab chiqarishga joriy etish, ta’lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta’minlash;

- zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishni boshlagan yosh o‘qituvchilarga pedagogik malaka va ko‘nikmalarni egallashda yordam berish, axborot bazasini yaratish, o‘quv mashg‘ulotlarida zamonaviy o‘quv-texnika vositalaridan, yakka tartibda o‘qitish va mustaqil ta’lim olish uslublaridan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish, o‘qitishni zamonaviy kompyuter texnikalari bilan jihozlangan maxsus o‘quv auditoriyalarida tashkil etish, masofali o‘qitish elementlarini rivojlantirish;

- ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, kafedra mutaxassisligiga mos yoki turdosh ixtisosliklar bo‘yicha nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini ilmiy seminarlarda muhokama qilish, ta’lim hujjatlarining me’yor talablariga javob berishini belgilash bo‘yicha ekspert guruhlari tarkibida ishtirok etish;

  • xorijiy ta’lim muassasalari bilan ta’lim sohasidagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirish;
  • talabalarning qiziqishlarini e’tiborga olgan holda turli mavzular, yo‘nalishlar va ixtisosliklar, kasb-hunar turlari bo‘yicha to‘garaklar tashkil qilish, kichik korxonalarda, talabalarning darsdan bo‘sh vaqtini unumli va foydali mehnat bilan band qilishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish;

institut axborot-resurs markazini kafedra ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklariga oid yangi o‘quv, ilmiy-texnikaviy va davriy adabiyotlar bilan uzluksiz to‘ldirib borish va yangilanishini doimiy nazorat qilish. 

KAFEDRA XODIMLARI

Islomov Yorqin Iskandarovich

Qishloq xo‘jaligi maxsulotlarini qayta

ishlash va mexanizatsiyalash kafedrasi mudiri

texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Tel.:  +99893-724-07-10

Email:

 

 

Ergashev Ismoil Tashkentovich

Qishloq xo‘jalik mashinalarning nazariyasi va hisobi va Eksperimental tadqiqotlar natijalariga statistik ishlov berish fani o‘qituvchisi, t.f.d.,professor

Tel.: +99890-603-52-30

Email:

 

Musurmonov Azam Turdievich

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi va Ilmiy tadkikot usullari va eksperimentni rejalashtirish fani o‘qituvchisi, t.f.d.,dotsent

Tel.: +99891-539-93-47

Email:

 

 

Ishniyazova SHaxista Ashurovna

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi va Mutaxassislikka kirish fani oqituvchisi, k.f.n.,dotsent

Tel.: +99890-271-27-76

Email:

Yuldoshev Djozil Saydullaevich

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish va Metrologiya, standartizatsiyalash va uzaroalmashish fani oqituvchisi, t.f.n.

Tel: +99897-925-70-61

Email:

Tashtemirov Bekzod Ravshanbekovich 

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish va Muhandilik va kompyuter grafikasi fani o‘qituvchisi, assistent

Tel: +99899 446-04-52

Email :

Pardaev Xofiz Qalandarovich

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish fani o‘qituvchisi, assistent

Tel.:  +99899-592-09-82

Email: 

O‘QITILADIGAN FANLAR

Fanning nomi

Fan haqida qisqacha ma’lumot

 

BAKALAVRIAT BOSQICHIDA

 

1

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish

 

 

Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash yo‘llarini va choralarini izlab topish va izchil amalga oshirish, ayniqsa, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yeishtirishda ishlab chiqarish jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish darajasini oshirishdan iborat. Qishloq xo‘jaligida texnologik jarayonlarni bajarishda qo‘llaniladigan traktorlar, kombaynlar va qishloq xo‘jalik mashinalarining tuzilishini, ishlashi va agrotexnik talablar bo‘yicha ishga tayyorlash jarayonini o‘rganish, ulardan texnologik jarayonlarni bajarishda samarali foydalanishni tashkil etishni bo‘lajak bakalavrlarga o‘rgatishda fan va taʼlim integratsiyasi mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holda innovasiyalarni taʼlim tizimiga keng jalb etish, zamonaviy axborot-kommunikasiya tizimidan keng foydalanish.

2

Muhandilik va kompyuter grafikasi

Boʻlajak mutaxassislarda turli obyektlar va ulardagi bog‘liqliklarni chizmalar ko‘rinishidagi grafik modellari asosida shu obyektlarning fazoviy shakllari va munosabatlarini hayoliy tasavvur qilish, konstruktiv geometrik fikrlash, shuningdek, ularni fazoviy tahlil qilish va umumlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan qobiliyatlarini oshirish va rivojlantirishdan xam texnikaviy chizmalarni o‘qish va bajarish, detallarning eskizlarini tuzish, ishlab chiqarishning konstruktorlik va texnikaviy xujjatlarini tayyorlashga oid nazariy hamda amaliy bilimlar berish, kompyuter savodxonligini oshirishdan iborat.

3

Elektrotexnikaning nazariy asoslari

Fanni o‘qitilishida o‘zgarmas tok zanjirlari, bir fazali o‘zgaruvchan tok zanjirlari, elektr zanjirlarida rezonans hodisalari, elektr qurilmalarining quvvat omilini oshirish, o‘zaro induktiv bog‘langan zanjirlar bo‘limlariga tegishli asosiy ta’rif, tushuncha, formulalar va shu bo‘limlarga doir laboratoriya ishlarining mazmuni, ularni bajarish tartibi kabi asosiy ma’lumotlarga ega bo‘ladi.  Bundan tashqari texnika xavfsizligi va laboratoriyada ishlash qoidalariga doir hamda elektr sxemalarni yig‘ish haqida ham ma’lumotlarga ega bo‘ladi.

4

Mutaxassislikka kirish

Fanining maqsadi va vazifalari, O‘zbekiston qishloq ho‘jaligi ishlab chiqarishining hozirgi tizimi va rivojlanish istiqbollari, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarilishining mexanizatsiyalashtirilishida kadrlar tayyorlovchi institut, fakultet va kafedralarining tarixi, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida mahsulotlar etishtirish tizimlari va kelajak istiqboli, mexanizatsiyalashtirishning o‘tmishi, buguni va kelajagi, joriy etilish bosqichlari, qishloq xo‘jalik texnikalarining tizimlanishi va xavfsizlik texnikasi, qishloq xo‘jaligi texnikalaridan samarali foydalanishga bag‘ishlangan materiallar keltirilgan.

 

MAGISTRATURA MUTAXASSISLIGIDA

5

Qishloq xo‘jalik mashinalarning nazariyasi va hisobi

Qishloq xo’jaligi mashinalari nazariyasi va hisobi fanini o’qitishdan maqsad bo’lajak mutaxassislarga Qishloq xo’jaligi mashinalari ishchi qismlari ishlov beradigan dehqonchilik ekinlari  maxsulotlanining  fizik-mexanik, texnologik xossalarini, mashina ish jarayonini asoslash nazariyasini, tuproqqa ishlov beradigan, urug’ ekadigan va ko’chat o’tqazadigan, o’g’it sepadigan, ekinlar zararkunandalari, kasalliklari va begona o’tlariga qarshi kurashadigan, hosil yig’adigan, urug’larni tozalab saralaydigan, dehqonchilik mahsulotlarini quritadigan qishloq xo’jaligi mashinalarini  respublika    mahalliy sharoitlariga moslab sozlashda, rostlanuvchan parametrlarni asoslashning nazariy negizlarini, xorijiy mashinalarni mamlakatimiz dehqonchiligidagi sharoitlarga adaptasiyalashtirish asoslari bo’yicha bilim berishdan iborat.

6

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy tadqiqot bilan shug‘ullanuvchi mutaxassis avvalo to‘g‘ri metodologiya bilan qurollanishi, uning prinsip va metodlarini amaliyotda ko‘llash malakasiga ega bo‘lishi zarur. Buning uchun metodologiya, falsafiy metodologiyalar, ularning mohiyati, falsafiy, umumilmiy metod va usullar haqida zarur bilimlarga ega bo‘lishi talab qilinadi. Aks holda ilmiy tadqiqot ishi samara bermasligi, amalga oshirilgan ishlar to‘g‘ri talqin qilinmasligi, to‘g‘ri baholanmasligi mumkin. Ijod nima, tadqiqotning boshqa tadqiqot turlaridagi tafovutlari nimada, ilmiy tadqiqotning rivojlanishi qonuniyatlari qanday, ilmiy bilim rivojida ilmiy fakt, ilmiy eksperiment, gipoteza, nazariya, sinergetikaning roli, kelajagi xaqida aniq tasavvurga ega bo‘lmasdan turib bu talablarga javob berib bulmaydi. Hozirgi davrda fan rivojlanishining tezlashuvi ham ilmiy tadqiqot metodologiyasi muammolarini dolzarb qilib quymokda. Hozirgi fan-texnika taraqqiyot talabalariga javob tariqasida bir tomonlama, uta chuqur ixtisoslashuv jarayonida ta’lim tizimini uzluksiz takomillashtirib borishni, mutaxassislardan keng va chuqur dunyoqarashga ega bo‘lishlari zarurligini taqozo qiladi. Jaxon hamjamiyatining ajralmas kismi sifatida O‘zbekiston ham yangi, zamonaviy jamiyat sari dadil odimlamoqda. Bu maksad ilmiy ta’lim sifati va samaradorligini xar tomonlama oshirish, yoshlarning tadqiqotchi, etuk, o‘z nuqtai nazariga ega, fanning eng so‘nggi yutuqlari asosida ish olib bora oladigan mutaxassislarni etishtirish vazifasini quyadi. «Ilmiy tadkikot metodologiyasi» kursi ana shu vazifani bajarishga xizmat qiladi.

7

Ilmiy tadkikot usullari va eksperimentni rejalashtirish

Bitta parametr o‘zgartiriladigan, qolganlari ma’lum qiymatlarida maxkamlangan bir omilli eksperimentlarda ko‘p sonli tajribalarni o‘tkazish talab etiladi. Bunda tadqiqot qilinayotgan xodisa yoki ob’ektga har bir omilning alohida ta’siri o‘rganiladi. Bu har doim ham maqbullashtirilayotgan ob’ektga omillar ta’sirining umumiy tasavvurini bermaydi. Bundan tashqari bir omilli eksperiment usuli ko‘p vaqt, mehnat va mablag‘ talab qiladi. Eksperimpentni rejalashtirish usullarini qo‘llash na faqat tajribalar sonini asosli qisqartirish imkonini beradi, shu bilan birga eng asosiysi maqbullashtirilayotgan ob’ektga ma’lumotlarni yo‘qotmagan holda omillarning o‘zaro va ularning umumiy ta’sirini aniqlash imkonini beradi. Eksperimentni rejalashtirish ko‘p material, mehnat sarflarisiz tadqiqotni keyingi bosqichlarda davom ettirish yo‘lini belgilab beradi.

8

Qishlok xo‘jalik mashinalarida yangi texnik ychimlar

Qishloq xo‘jaligi mashinalarining konstruksiyasi, texnologik ish jarayoni va ularning nazariy asoslarini mukammal bilishi talab etiladi. Ana shu bilimlarga ega bo‘lgan magistrantlar kelajakda respublikamiz tuproq-iqlim sharoitiga mos keladigan qishloq xo‘jalik mashinalarining yangi konstruksiyasini yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirish yohud mukamallashtirishga oid yangi texnik echimlarni ishlab chiqishni amalga oshiraoladilar.

TO‘GARAKLAR

 

Kafedrada 2 ta toʻgarak tashkil etilgan. Birinchi toʻgarak “Yosh konstruktor” mas’ul katta o’qituvchi B. Toshtemirov, ikkinchi toʻgarak “Elektrotexnikaga bosqichma-bosqich” mas’ul o’qituvchi X. Pardaev. Mashgʻulotlar  haftaning  har payshanba kuni soat 14:00 da olib boriladi.

ILMIY ISHLAR

Ilmiy tadqiqot ishlari mavzusi

Maqsad va vazifalari to‘g‘risida qisqacha ma’lumot

 

1

Toshtemirov Bekzod Ravshanbekovich

"Fitomeliorantlar ko'chatlarini ekish uchun estrodiol vosita parametrlarini asoslash"

Bugungi kunda ilgʻor texnologiyalar negizida ishlayotgan olimlar xamkorligida, ishlov berishni minimallashtirish va resurstejamkor, tuproqni ximoyalovchi texnologiyalar asosida tuproq unumdorligini oshirishda, donli ekinlardan yuqori xosil yetishtirishda oʻgʻit qoʻllashning samarali  texnologiyasini dala va labaratoriya tajribalari natijasida ilmiy-amaliy jixatidan asoslangan xolda ishlab chiqish va eng yaxshi natijalarni ishlab-chiqarishga joriy qilishga qaratilgan. An’anaviy ekish usulidan resurstejamkor texnologiyalarga oʻtishning tuproq unumdorligini saqlash va oshirishdagi afsalliklarini ilmiy-amaliy natijalarga asoslanib xar tomonlama koʻrsatkichlarini qiyoslash.

2

Pardaev Xofiz Kalandarovich

"Bog' qator oraliqlarini tekis shudgorlash uchun frontal plug parametrlarini asoslash"

Tadqiqotning maqsadi - bog'larning turli chuqurlikdagi qatorlar oralig'ini agrotexnika talablariga muvofiq ravishda kam energiya sarfini hisobga olgan holda tekis shudgorlashni ta'minlaydigan frontal plugning konstruktiv sxemasi va parametrlarini asoslash.

HAMKORLAR

Bugungi kunda kafedra Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti, "BMKB-Agromash" AJ, "KHMKTM" AJ, "Agromir" va "Spector Metal Construcsiya" qo'shma korxonalari, "Pure milk Oqdary" fermer xo'jaligi bilan ilmiy-ijodiy hamkorlik olib bormoqda.